W piątek 05.04.2024 r. odbyła się zorganizowana przez pracowników naszego Oddziału konferencja, na którą zaprosiliśmy lekarzy ginekologów – położników oraz położne środowiskowe pracujące w naszym regionie. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz podzielenia się uwagami mogącymi usprawnić komunikację miedzy personelem szpitala i poradni. Położna Agnieszka Pyrcek przygotowała prezentację podsumowującą zakres naszej działalności, goście mogli też zwiedzić nasz Oddział.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za spotkanie, które upłynęło na konstruktywnych rozmowach w miłej atmosferze. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę mającą na celu zapewnienie jak najlepszej, ciągłej, opieki nad wymagającymi pomocy ginekologiczno – położniczej kobietami regionu raciborskiego.

Personel